Szanowni Państwo, Drodzy Internauci,  

  

Nazywam się Agnieszka Pilińska-Kępowicz

 

Zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat oferowanych przeze mnie szkoleń i doradztwa (w tym badania testami psychologicznymi). Jakość oraz umiejętność dopasowania mojej oferty do Waszych potrzeb oraz oczekiwań poparta jest wieloletnim doświadczeniem trenerskim oraz wynikiem współpracy z wieloma instytucjami, organizacjami
i firmami.

 

 

Od kilkunastu lat pracuję jako trener szkolący zarówno administrację publiczną jak i pracowników sektora prywatnego. Z wykształcenia jestem psychologiem (Uniwersytet Warszawski), ponadto ukończyłam wiele specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych (m.in. studia menadżerskie oraz trenera umiejętności poznawczych), posiadam szereg tematycznych certyfikatów trenerskich. Wyróżniona zostałam tytułem najlepszego trenera w służbie cywilnej w 2003 roku (poniżej załączony skan tytułu).

 

Przez wiele lat byłam trenerem wewnętrznym Urzędu Służby Cywilnej (USC), a następnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Od początku swojej kariery zawodowej związana byłam z administracją publiczną m. in.: poprzez wdrażanie ustawy o służbie cywilnej, w tym projektowanie polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi, brałam udział w projektowaniu i wdrożeniu systemu ocen pracowniczych i polityki szkoleniowej, polityki rekrutacyjno – selekcyjnej, koordynacji procesów tworzenia opisów stanowisk pracy oraz wartościowania, a także współpracowałam w ramach brytyjskiego projektu twinningowego poświęconego development center.

Zatrudniona byłam kolejno w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) a następnie Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) realizując szerokie spektrum zadań z zakresu wdraża narzędzi z zakresu polityki zarządzania zasobami ludzkimi (na stanowiskach samodzielnych i zarządzających).

Przeprowadziłam kilkaset szkoleń dla ponad 2500 osób reprezentujących administrację rządową, samorządową, wymiar sprawiedliwości i prywatne podmioty. Organizacje z którymi miałam przyjemność współpracować wysoko oceniały moje kompetencje i wiedzę  wystawiając listy referencyjne (cześć znajduje się w załączonych poniżej skanach). Rekomendacji udzieliła mi m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w związku z długoletnią i owocną współpracą przy szkoleniach wewnętrznych dla administracji rządowej. Podobnie pozytywne opinie wystawiło szereg innych instytucji rządowych, samorządowych, uczelni, sądów.

Jednym z interesujących wyzwań był udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla Prokuratury Generalnej w ramach projektu finansowanego z EFS „Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów” który umożliwił mi pogłębioną współpracę w zakresie zagadnień dotyczących ww. grupy zawodowej. Możliwość poznania potrzeb wymiaru sprawiedliwości w obszarze HR dała mi także wzmożona kooperacja z sądami rejonowymi i okręgowymi przy okazji realizacji szeregu szkoleń z zakresu opisów i wartościowania stanowisk pracy.

 

W swoim portfelu trenerskim posiadam bogaty zakres szkoleń obejmujących szeroko pojęty HR, ale także komunikację, asertywność, przywództwo, zarządzanie czasem i stresem, zarządzanie wiekiem, zarządzanie talentami, wypalenie zawodowe oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. Przygotowałam wiele autorskich szkoleniowych gier strategicznych skierowanych do kadry zarządzającej sektora publicznego i prywatnego.

 

Dodatkowo, jako psycholog przeprowadzam badania przy pomocy profesjonalnych testów psychologicznych (rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) zakończone kompleksowym raportem umożliwiającym podejmowanie racjonalnych decyzji kadrowych. 

 

 

 

 

 

View Agnieszka Pilińska-Kępowicz's profile on LinkedIn

 

KONTAKT

 

Telefon:

+48 501 265 076

 

E-mail:

pilinska@gmail.com

 

Strona www: 

www.pilinska.pl